Televízne príspevky

28% (64 hlasov)

Moja diagnóza, RTVS, 2-ka
a)   "Alkaptonúria – choroba čiernych kostí potrebuje viac pozornosti" Autori: Jana Pifflová Španková, Peter Osúch, Róbert Valovič, Centrum dokumentu, Publicistika vzdelávacej tvorby RTVS, odvysielané: 25.2.2019, RTVS 2-ka
b)   "Moja diagnóza – Od boľavých kĺbikov k vzájomnej podpore a radosti z pohybu" Autori: Jana Pifflová Španková, Filip Fabián, Róbert Valovič, Centrum dokumentu, publicistiky a vzdelávacej tvorby RTVS, odvysielané: 7.10.2019, RTVS 2-ka

37% (83 hlasov)

Teleráno, TV Markíza, "Nestavajte sa osteoporóze chrbtom – zastavte ju pohybom!" Katarína Plevová, Hosťka: MUDr. Elena Ďurišová, šéfredaktorka: Dr. Tamara Cho, 18.10.2019

9% (20 hlasov)

Ranné Noviny, TV JOJ, "Svetový deň reumatizmu", Autori: Jozef Kuriľák, Matej Strcula, odvysielane 17.10.2019, hosťka: Peťka Balážová
Prvá nahrávka
Druhá nahrávka

26% (58 hlasov)

Televízne noviny – cyklus špecialisti, TV Markíza, Zuzana  Javorová, šéfredaktor: Tibor Mattyašovský
a)    "Špecialisti: osteoporóza", odvysielané 26.01.2019, Zuzana Javorová s MUDr. Elenou Ďurišovou
b)    "Špecialisti: reumatoidná artritída", odvysielané 28.9.2019, Zuzana Javorová s MUDr. Vandou Mlynárikovou
c)    "Špecialisti: lupus", odvysielané 23.11.2019, Zuzana Javorová s MUDr. Alenou Tuchyňovou

Celkový počet hlasov: 225